Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Zorgberoepen (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 september 2011 tot 31 augustus 2014

Het project ‘Future Proof for Cure and Care’ sluit aan bij de toenemende tendens inzake grensoverschrijdende zorg waarbij patiënten steeds vaker zorg over de landsgrenzen heen zoeken. Het grensoverschrijdend patiëntenverkeer wordt echter nog te vaak belemmerd door een gebrekkige kennis van het zorgaanbod en het zorgsysteem aan de andere zijde van de grens. Een betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener en samenwerking tussen de grensoverschrijdende zorgverstrekkers dient hieraan te verhelpen. Ook op het vlak van grensoverschrijdende jobmobiliteit bestaan nog, ten gevolge van onvoldoende afstemming, knelpunten tussen de partnerregio’s van de Euregio Maas-Rijn. Met het EMR-project worden stappen gezet in een Euregionale arbeidsmarktwerking voor zorgberoepen. De projectpartners werken samen om de instroom, doorstroom en retentie van werknemers in de zorgsector te stimuleren. Tevens wordt het levenslang leren gepromoot zodat de zorgverleners langer inzetbaar blijven in de evoluerende zorgberoepen. Via Euregionale masterclasses wordt bovendien de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit versterkt.    Nederlandse partner in dit project: - Stadsregio Parkstad Limburg Postbus 200, NL-6400 AE Heerlen CBS-weg, NL-6412 EZ Heerlen Contactpersoon: De heer Gerrit Van Vegchel g.van.vegchel@parkstad-limburg.nl   - Stichting Zorg aan Zet Postbus 204, NL-6040 AE Roermond Godswurdesingel 77, NL-6041 GK Roermond Contactpersoon: De heer Joep W. G. M. Mooren (Manager) j.mooren@zorgaanzet.org   - Zorgacademie Parkstad Limburg, Hogeschool Zuyd Postbus 550, NL-6400 AN Heerlen Nieuw Eyckholt 300, NL-6419 DJ Heerlen Contactpersoon: De heer Karel Rosmalen (Voorzitter) c.rosmalen@hszuyd.nl   - UWV, divise Werkbedrijf Postbus 4600, NL-6401 JE Heerlen Raadshuisplein 20, 6411 HK Heerlen Contactpersoon: De heer John Wachelder (Vestigungsmanager) john.wachelder@uwv.nl   - Calibris, Kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Runnenburg 34, NL-3981 AZ Bunnik Postbus 131, NL-3980 CC Bunnik Contactpersoon: Mevrouw De Vries (Wettelijk vertegenwoordiger) b.devries@calibris.nl

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen