Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Zoutwatervis kweken op het land? Ja, dat kan! (Proefbedrijf Zeeuwse Tong)

Looptijd: van 1 april 2009 tot 31 december 2013

Het project kent twee onderdelen, het gemengd zilt bedrijf en de geintegreerde nursery. Het kweken van de zeeuwse tong gebeurt in een gesloten kringloop, zoals dat in de natuur ook gaat. Vis produceert mest. Daarvan gaat een deel naar de teelt van zilte groenten en gaan algen groeien. Deze algen zijn voedsel voor schelpdieren en zagers. Zagers zijn weer voedsel voor tong. En zo is de kringloop rond. Door het kweken volgens dit gesloten systeem is er alleen voer voor de zagers nodig. Er is nauwelijks sprake van milieubelasting. Het project onderzoekt of er alternatieven mogelijk zijn voor de landbouw waarbij verzilting minder een probleem vormt. Een alternatief zou kunnen zijn vis of schelpdierkweek op land of teelt van zilte groenten. Het tweede onderdeel is de geintegreerde nursery. In de geintegreerde nursery (kwekerij) combineert de Stichting Zeeuwse Tong de kweek van pootvis met de teelt van micro-algen, bedoeld als voedsel voor schelpdierbroed. Dit gebeurt in een innovatieve kas. Pootvis is jonge vis die in vijvers wordt doorgekweekt en ook uitgezet wordt in de natuur voor het vermeerderen van de visrijkdom. In het ontwikkelproject Zeeuwse Tong werken 13 organisaties uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en opleidingsinstituten samen. Onder realistische omstandigheden worden de technische en economische haalbaarheid van innovatieve bedrijfsconcepten getest. De volgende stap is het verspreiden van deze kennis om zo een duurzamere manier voor het kweken van tong te ontwikkelen en de verzilting van de kust tegen te gaan. Het proefproject Zeeuwse Tong ontwikkelt een concept voor een duurzame en rendabele bedrijfvorm. Om de opgedane kennis te verspreiden is er ook een opleidingsprogramma voor ondernemers. Inmiddels is het project ruim twee jaar op weg en zijn al diverse resultaten bereikt. De vijvers zijn aangelegd en er lopen volop experimenten om het systeem te testen.

Wist je dat?

In heel Europa werken er 350.000 mensen in de visserijsector.

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie.

Er was in Europa 2,9 miljard bedoeld voor gebieden met een achterstand (convergentiegebieden) en 933 miljoen euro voor andere gebieden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen