Fonds voor Geïntegreerd Grensbeheer (BMVI)

Het Instrument voor grensbeheer en visa (BMVI) maakt deel uit van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF), samen met het instrument voor douanecontroleapparatuur (CCEI).

IBMF is opgericht voor de periode 2021-2027 met een totaal van 7,37 miljard EUR. De aan BMVI voorbehouden toewijzing komt overeen met 6,38 miljard EUR voor dezelfde periode waarvan 76,6 miljoen EUR aan Nederland is toegekend, zoals is vastgelegd in het Nationaal Programma BMVI.

Het doel van BMVI is te zorgen voor een sterk en doeltreffend Europees geïntegreerd grensbeheer aan de buitengrenzen van de Unie, waarbij een hoog niveau van interne veiligheid binnen de Unie wordt gewaarborgd en het vrije verkeer van personen binnen de Unie wordt gewaarborgd.

Het Fonds ondersteunt projecten in 2021-2027 op de volgende gebieden:

  • Verbetering van de grenscontroles,
  • Efficiënte diensten voor visumaanvragers financieren, met behoud van de veiligheid en integriteit van visumprocedures
  • investeren in gemeenschappelijke grootschalige IT-systemen op het gebied van grensbeheer en visumbeleid, onder meer in hun interoperabiliteit
  • investeren in infrastructuur en uitrusting, systemen en diensten, opleiding, uitwisseling van deskundigen, inzet van immigratieverbindingsfunctionarissen, innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën, studies
  • operationele ondersteuning voor de tenuitvoerlegging van het Europees geïntegreerd grensbeheer en het gemeenschappelijk visumbeleid

Meer informatie

Integrated Border Management Fund – Border Management and Visa Instrument (2021-27)

Uitvoering van Beleid