Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)

Het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) is een fonds voor de visserij- en aquacultuursector. Hieruit krijgen ondernemers subsidie voor projecten en investeringen. Met het EMFAF ondersteunt Nederland ook de afspraken over het beheer van oceanen. Het fonds loopt van 2021 tot en met 2027.

Vissers staan voor grote uitdagingen. Het fonds helpt vissers bij de overstap naar duurzame visserij en steunt kustgemeenschappen bij het uitbreiden van hun economie. Hierbij ligt de focus op de volgende prioriteiten:

  • Bevorderen van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische en biologische rijkdommen.
  • Bevorderen van duurzame aquacultuuractiviteiten en duurzame verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten. Dit helpt ook bij de voedselzekerheid in de Europese Unie.
  • Versterken en ontwikkelen van maritieme kennis.

Met het geld voert Nederland het Europees Geïntegreerd Maritiem Beleid (GMB) en het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) uit. Ook krijgen aanvragers makkelijker financiering voor hun project. Dit zorgt tegelijk voor betere resultaten.

Achtergrond

Via het EMFAF stelt de Europese Unie geld beschikbaar aan Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren dit fonds uit.

Vorige fonds

Er zijn al veel mooie projecten uitgevoerd onder het vorige fonds: het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Aquacultuur (EFMZV). Bent u hierin geïnteresseerd? Bekijk de projecten op de oude website van Europa om de hoek.

Bekijk hier de website van RVO over EMFAF

Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur | Europese Commissie (europa.eu)