Interreg North Sea

Het North Sea-programma 2021-2027 richt zich op innovatie en duurzame economische groei in de Noordzeeregio. Het programma richt zich primair op (delen van) België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden.

De belangrijkste uitdagingen in de Noordzeeregio (North Sea Programmaperiode 2021-2027) zijn samengevat in 4 prioriteiten en 'spotlight'-thema’s:

  1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio (onderzoek en innovatiecapaciteit; ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap);
  2. Een groene transitie in de Noordzeeregio (energie-efficiëntie, transitie naar een circulaire economie, duurzame multimodale stedelijke mobiliteit);
  3. Een klimaatbestendige Noordzeeregio (klimaatadaptatie en risicopreventie, beschermen biodiversiteit en groene infrastructuur in stedelijke gebieden, en het verminderen van alle vormen van verontreiniging);
  4. Beter bestuur (versterken van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties, met name die welke belast zijn met het beheer van een bepaald gebied, en van de belanghebbenden).

Naast deze prioriteiten kent het nieuwe Noordzee Regio-programma 3 'spotlight' thema’s. Ze zijn relevant in 1 of alle 4 van de prioriteiten. De spotlightthema’s zijn onder andere ook nuttig voor de samenhang tussen projecten in verschillende prioriteiten. De spotlightthema’s zijn:

  • digitalisering;
  • landelijke-stedelijke verbanden (rural-urban linkages);
  • sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin.

INTERREG North Sea

  • Voor de programmaperiode 2021-2027 is € 171 miljoen beschikbaar voor met name overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen.
  • Het subsidiepercentage bedraagt 60%.

Meer info over actuele calls, ondersteuning vanuit RVO, en dergelijke.