Interreg North West Europe

Met Interreg Noord-West Europa 2021-2027 wil de Europese Unie (EU) een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden met als doel een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken. Het programme richt zich primair op (delen van) België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.

De belangrijkste uitdagingen in Noordwest-Europa worden met deze 5 prioriteiten aangepakt:

  1. Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie);
  2. Slimme en rechtvaardige energietransitie (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie);
  3. Overgang naar een plaatsgebonden circulaire economie (circulaire economie en grondstoffenefficiëntie);
  4. Innovatiecapaciteit in NWE-regio’s bevorderen;
  5. Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving (arbeidsmarkt, gezondheidszorg, cultuur en toerisme).

INTERREG North West Europe

  • Voor de programmaperiode 2021-2027 is € 310 miljoen beschikbaar voor met name overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen.
  • Het subsidiepercentage bedraagt 60%.

Meer info over actuele calls, ondersteuning vanuit RVO en dergelijke.