Fonds voor Interne Veiligheid (ISF)

Het Fonds voor interne veiligheid (ISF) is opgericht voor de periode 2021-27, met in totaal 1,93 miljard EUR waarvan tot op heden € 38,6 miljoen EUR aan Nederland is toegekend, zoals is vastgelegd in het Nationaal Programma ISF. Het fonds zal bijdragen tot een hoog niveau van veiligheid in de EU, met name door terrorisme, radicalisering, zware en georganiseerde criminaliteit en cybercriminaliteit te voorkomen en te bestrijden, door slachtoffers van misdrijven bij te staan en te beschermen, en door zich voor te bereiden op, bescherming tegen veiligheid gerelateerde incidenten, risico’s en crises.

Concrete acties die via het ISF moeten worden gefinancierd, kunnen een breed scala aan initiatieven omvatten, zoals:

  • de aankoop/aanbesteding van ICT-systemen en bijbehorende opleiding, testen en de verbeterde interoperabiliteit en gegevenskwaliteit
  • toezicht op de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving en beleidsdoelstellingen in de lidstaten op het gebied van beveiligingsinformatiesystemen
  • acties ter uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van de EU-beleidscyclus/EMPACT (Europees multidisciplinair platform tegen criminele bedreigingen)
  • ondersteuning van thematische of inter-thema-netwerken van gespecialiseerde nationale eenheden ter verbetering van het wederzijds vertrouwen, de uitwisseling en verspreiding van knowhow, informatie, ervaringen en beste praktijken, het bundelen van middelen en expertise in gezamenlijke expertisecentra
  • onderwijs en opleiding voor relevante wetshandhavings- en justitiële autoriteiten en administratieve instanties

Meer informatie

Internal Security Fund

Home | Uitvoering van Beleid