De digitale reisstekker Europaloket - BMVI

Vanaf volgend jaar worden in Europa nieuwe verordeningen ingevoerd die de passage van de Schengen grenzen efficiënter en veiliger moeten maken. Hiertoe wordt een aantal nieuwe Europese databases geïntroduceerd (EES, ETIAS en IO) en een aantal bestaande databases vernieuwd (SIS, VIS, EURODAC). Het Entry Exit Systeem (EES) regelt een digitale stempel in je paspoort als je uit een land buiten het Schengen gebied komt. Het European Travel Information en Authorisation System is de Europese variant van de Amerikaanse ESTA. En de uitwisseling van informatie tussen alle betrokken systemen wordt Interopabiliteit genoemd. De verwachting is dat deze verordeningen eind 2025 zijn ingevoerd.

Voor Nederland betekent dit veel. Aanpassingen van bestaande processen en systemen maar ook de introductie van geheel nieuwe processen en systemen. Om te voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan is besloten dat er in Nederland een koppelvlak wordt geïntroduceerd dat ervoor zorgt dat ketenpartners op uniforme wijze kunnen communiceren met de Europese databases. Dit koppelvlak noemen we het Europaloket.

Het Europaloket regelt de berichtenstroom tussen alle nationale databases van de ketenpartners en Europa. Het Europaloket organiseert ook de onderlinge samenhang tussen de ketenpartnersystemen. Hiermee is het Europaloket eigenlijk een soort verkeersregelaar die zorgt dat een bericht op de juiste bestemming belandt.

De afdeling Ketenvoorzieningen van de directie regie Migratieketen heeft de opdracht gekregen om het Europaloket te realiseren. Dit doet zij samen met ICTU (de leverancier van de software), de D-ICT (de leverancier van het platform) en de ketenpartners Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Immigratie- en Naturalisatie Dienst, Dienst Terugkeer en Vertrek en Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Penvoerder en/of samenwerkingspartners

De penvoerder van dit project is de Directie Regie Migratieketen, afdeling Ketenvoorzieningen (KV) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. DRM werkt nauw samen met de volgende partners: de Koninklijke Marechaussee, de Nationale Politie, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, D-ICT en ICTU.

Doelstelling van het project (wie, wat waar, waarom), wat draagt het project bij?

De komende jaren dient Nederland een groot aantal nieuwe en aangepaste Europese wetsvoorstellen (verordeningen) te implementeren: Entry-Exit System (EES), European Travel and Information Authorisation System (ETIAS), Interoperabiliteit (IO), Schengen Information System (SIS), Visa Information System (VIS) en Eurodac. Het doel van het project is om te zorgen voor de aansluiting van de primair processystemen van de ketenpartners op de Europese JBZ-databases (EES, ETIAS, IO, SIS, VIS en Eurodac) via een nationaal koppelvlak, ook wel het Europaloket genoemd, en daarmee te zorgen voor automatische berichtenuitwisseling tussen de ketenpartners en Europa.

Wat maakt het project bijzonder?

Het Europaloket kun je beschouwen als een (digitale) makelaar, een (digitale) verkeersregelaar. Het regelt de berichtenstroom tussen alle nationale systemen van de ketenpartners en de Europese databases

Prioriteiten en beoogde resultaten

De passage van de Schengen grenzen efficiënter en veiliger moeten maken, door middel van technologie en koppelingen tussen verschillende databases.

Geografische scope en/of thematische scope

Nederlands grondgebied en dan met name ondersteunend op de Schengen grensovergangen. 

Beschikbaar budget

  • ISF:     € 6.412.600
  • BMVI:   € 4.180.940

Programmaperiode  

  • ISF       2019 – 2022
  • BMVI    2023 – 2027

Relevante links