euregio-Xperience 2.0

De blik over de grens is voor mbo-studenten nog niet altijd vanzelfsprekend. Waar een verblijf in het buitenland aan hogescholen en universiteiten al bijna normaal is, is de barrièrewerking van de grens in het beroepsonderwijs in de euregio nog duidelijk merkbaar. Vaak loopt een grensoverschrijdende euregio carrière stuk op kleine dingen zoals een verkeerde sollicitatiebrief of de ontbrekende taalkennis.

Met het project “euregio-Xperience 2.0” bouwt de euregio rijn-maas-noord samen met een aantal mbo-scholen en Berufskollegs uit de grensregio voort op de resultaten van het voorgaande project. De focus lag hier vooral op het aanbod van taalcursussen met betrekking tot vaktaal van de jongeren in opleiding. Maar ook op cultuurtrainingen die de cultuurverschillen van beide arbeidsmarkten bespreekbaar maakten, sollicitatietrainingen, stagebemiddelingen en bedrijfsbezoeken.

Succesvolle carrière

Met aanvullende activiteiten en een nog sterkere focus op de uitwisseling over de grens en de verbinding met bedrijven in de regio, krijgen 600 mbo-studenten de kans om de arbeidsmarkt in het buurland te verkennen. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een succesvolle euregionale carrière en wordt er een verdere stap gezet richting de gezamenlijke Duits-Nederlandse arbeidsmarkt.

INTERREG Deutschland-Nederland

INTERREG Deutschland-Nederland ondersteunt projecten die gericht zijn op samenwerking tussen Duitse en Nederlandse organisaties, bedrijven, overheden en verenigingen in het grensgebied van beide landen.