Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. Om dit te bereiken worden projecten gefinancierd die de economie versterken. Het EFRO-programma is een innovatieprogramma dat wil bijdragen aan een slimmer en groener Europa.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. Om dit te bereiken worden projecten gefinancierd die de economie versterken. Het EFRO-programma is een innovatieprogramma dat wil bijdragen aan een slimmer en groener Europa.

Met het geld kunnen economische activiteiten worden verricht die gericht zijn op innovatie (slimmer) en de overgang naar een koolstofarme (groener) economie. Andere doelstellingen zijn: het vergroten van de mobiliteit binnen Europa en een socialer en inclusiever Europa. Het fonds wil zowel economische als maatschappelijke impact maken. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Nederland

De Europese Unie (EU) heeft verschillende beleidsdoelstellingen bepaald. Hierbinnen kunnen de lidstaten zelf prioriteiten stellen. Binnen Nederland zijn er vier regio’s met ieder een eigen landsdelige programma op basis van de Regionale Innovatie Strategie (RIS). Alle regio’s stellen daarin hun eigen prioriteiten. Voor alle vier de regio’s is er een beheerautoriteit ingericht die zorgdraagt voor een goede uitvoering van het programma. 

Programma EFRO 2021-2027

  • Beschikbare gelden Nederland: € 506 miljoen
  • Cofinanciering/bijdragen van anderen: Meestal tussen 30%-60%
  • Bedoeld voor: ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.