Het ontstaan van de StreetPlug

De StreetPlug is een ondergrondse laadvoorziening voor elektrische auto’s die met name in de stedelijke omgeving kan worden toegepast.

Hoewel het idee simpel lijkt, is de ontwikkeling van de StreetPlug volgens directeur Mark de Leeuw allerminst eenvoudig gebleken: “Het idee ontstond in 2014 toen de gemeente Venlo aan StreetPlug en twee andere bedrijven vroeg of het mogelijk was om een onzichtbare laadvoorziening voor elektrische auto’s te maken. Dit omdat laadpalen in beschermde stadsgezichten voor vervuiling van het straatbeeld kunnen zorgen. We zijn alle drie aan de slag gegaan om een ondergrondse laadoplossing te ontwikkelen en kwamen stuk voor stuk de nodige uitdagingen tegen op het gebied van constructiestevigheid en waterafvoer. Na een tijdje haakten de andere twee bedrijven af en ging StreetPlug als enige door.” En het doorzettingsvermogen werd beloond. Een paar jaar en meer dan vijf prototypes later hadden ze een succesvol prototype ontwikkeld en in Venlo getest.

Van prototype naar marktrijp product

Na de test in Venlo bleken er volgens Mark de Leeuw echter nog meer uitdagingen te zijn die ze het hoofd moesten bieden:  “We hadden een werkend product, maar we konden het nog niet zonder zorgen verkopen. De kans dat het product na een tijdje kapot zou gaan, was nog erg groot. En dat terwijl we al heel veel tijd en geld in de ontwikkeling hadden gestoken. We moesten nog de nodige testen uitvoeren en stappen zetten in de doorontwikkeling, maar konden deze niet zelf financieren.

De OPZuid-subsidie bood uitkomst om het vervolgtraject in te steken en deels te financieren.” Binnen het OPZuid-project heeft StreetPlug drie demonstratieprojecten uitgevoerd, waarbij ze op drie locaties in Maastricht, Middelburg en La Rochette (Frankrijk) laadvoorzieningen in de openbare ruimte hebben ingegraven om gedurende een langere periode te testen hoe deze worden gebruikt. Dit waren tevens de eerste echte duurtesten met verschillende typen gebruikers en weersomstandigheden. Uit de testen kwamen essentiële bevindingen waarmee de ondergrondse laadvoorziening doorontwikkeld kon worden tot een marktrijp product. Mark de Leeuw vertelt: “Al deze demonstraties hebben unieke inzichten gegeven op basis waarvan we het product hebben doorontwikkeld. Zonder het OPZuid-project hadden wij deze inzichten nooit verkregen en hadden we nu geen marktrijp product gehad.”

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. Om dit te bereiken worden projecten gefinancierd die de economie versterken. Het EFRO-programma is een innovatieprogramma dat wil bijdragen aan een slimmer en groener Europa.

Auto aan de streetplug lader

Toekomst

Het OPZuid-project heeft StreetPlug veel gebracht. Mark de Leeuw vertelt: “Niet alleen hebben we nu een marktrijp product, maar er is ook een investeerder aangehaakt en we hebben veel aanvragen ontvangen voor proefprojecten in België. Gemeenten zoals Brugge, Gent en Mechelen willen graag de StreetPlugs in actie zien. Door ook daar proefprojecten te doen, kunnen we  laten zien dat het elektrisch laden in een stedelijk gebied écht op een andere manier kan.” Bovenop de genoemde opbrengsten, heeft het OPZuid-project StreetPlug ook erkenning en aanzien opgeleverd. Het bedrijf wordt inmiddels benaderd door opdrachtgevers om ook andere typen elektrische laadvoorzieningen te ontwikkelen, zoals elektrische hubs. Maar bovenal wil StreetPlug in de nabije toekomst de markt betreden en veel ondergrondse laadvoorzieningen in Nederland én Europa verkopen.”

Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa in 2050. Het transitiefonds ondersteunt de gebieden in Europa die het sterkst afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit emissie-intensieve industrieën.