Fonds voor een rechtvaardige transitie

Het Just Transition Fund (JTF) draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa in 2050. Het transitiefonds ondersteunt de gebieden in Europa die het sterkst afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit emissie-intensieve industrieën. Het doel is deze regio’s in staat te stellen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier een energietransitie in te gaan.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), provincies en gemeenten bundelen de krachten om gezamenlijk het JTF-programma vorm te geven en uit te voeren.

Uitvoering Van Beleid, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) van het ministerie van SZW vervult de rol van beheerautoriteit.

De uitvoering van het JTF-programma ligt in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland in samenwerking met drie intermediaire instanties: Kansen voor west (West-Nederland)  SNN (Noord-Nederland) en Stimulus programmamangement  (Zuid-Nederland).

Nederland

In Nederland gaan de JTF-middelen naar zes regionale gebieden: West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg, Groningen, IJmond en Groot-IJmond. Deze regio’s stellen met stakeholders een regionaal transitieplan op. Opgaven daarbij zijn: het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Drie intermediaire instanties voeren JTF uit voor de zes regio’s.

Fonds voor een rechvaardige transitie

  • Beschikbare gelden Nederland 2021-2027 EU: € 630 miljoen
  • Bedoeld voor: onderzoeksinstellingen, non-profit organisaties, grootbedrijf, mbk, onderwijs, overheden

Meer informatie

Algemene informatie over JTF vind je onder meer op de website van de beheerautoriteit.

JTF subsidie vraag je aan bij de intermediaire instanties: