CrossRoads koppelt innovaties in de grensregio

CrossRoads was een zeer succesvol project dat de duurzame samenwerking stimuleerde tussen productiebedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen in de grensregio. Het richtte zich op het ontwikkelen en realiseren van innovaties, gebruikmakend van een of meerdere opkomende technologieën.

CrossRoads leverde nieuwe, duurzame producten en processen op welke bedrijven rechtstreeks op de markt konden brengen. In elk innovatieproject werkten bedrijven aan beide kanten van de grens samen.

Oogmeting

Zo was er het deelproject “Eye Surface Profiler”, waar men een instrument ontwikkelde waarmee de voorkant van een oog snel en nauwkeurig kan worden gemeten in een diameter van 18 tot 20 mm. Hierdoor kunnen grotere en beter passende contactlenzen worden aangemeten dan voordien het geval was. Van de huidige harde contactlenzen wordt in de praktijk 20% na eerste aanpassing afgekeurd, met deze nieuwe techniek wordt dat beduidend minder.

Via deze en tientallen andere concrete innovaties werd een sterke stimulans gegeven aan de Zuid-Nederlandse en Vlaamse economie.

Kruispunttechnologie

De focus van CrossRoads lag op vijf zogenaamde opkomende kruisspunttechnologieën: nanomaterialen, oppervlaktebehandeling en material technologie, embedded vision, inkjettechnologie en remote diagnostics. Via het gebruik van deze technologieën werden nieuwe producten en productieprocessen gecreëerd, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame materialen en systemen. Op die manier verwerft de regio een sterkere positie als high tech hotspot.

Druppelanalyse

Een mooi voorbeeld binnen het domein inkjettechnologie is “Inflight Drop Volume Analysis”. Steeds meer objecten, waaronder elektronica en OLEDS, worden al geprint. Zeer nauwkeurig printen is daarbij van groot belang. In dit deelproject werd een druppelanalyse-instrument ontwikkeld, om het printgedrag van de printkop precies te kunnen bepalen en correct te kunnen aansturen.

Bij de evaluatie van CrossRoads bleek duidelijk dat de innovatietrajecten in hoge mate voldeden aan de vraag en verwachtingen van de betrokken bedrijven.

Steuntje in de rug

Bij circa 11 van de 25 innovatietrajecten binnen CrossRoads lag de eigen bijdrage van bedrijven (veelal ruim) boven de ontvangen subsidie. Bijna de helft van de innovatieprojecten binnen CrossRoads vroeg minder dan de maximumsubsidie van 150.000 euro (10 op 25) en bij 17 van de 25 innovatieprojecten kon meteen (zonder vervolgstappen) overgegaan worden van innovatie-ontwikkeling naar commerciële exploitatie. Met de innovatietrajecten in Crossroads heeft het Interreg-programma aldus duidelijk voldaan aan een behoefte bij bedrijven, voor dat laatste steuntje in de rug bij kansrijke innovatieprojecten.

Proeftuinen

Daarnaast investeerde CrossRoads ook in proeftuinexperimenten. “Een ‘proeftuin’ houdt in dat studenten en docenten van hogescholen concrete projectopdrachten van beperkte omvang en looptijd voor een bedrijf uitvoeren, waardoor deze bedrijven op een laagdrempelige manier kennis in huis kunnen halen en specifieke innovatie-ideeën aan een eerste realiteitstest kunnen onderwerpen,” aldus projectverantwoordelijke Erik Duijsens, namens de stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads. “Daarbij laten deze proeftuinen ook toe dat de zin voor innovatie al begint te rijpen in de hoofden van de ondernemers van morgen.”

Het project bood ook ondersteuning in de vorm van bedrijfsbezoeken en thematische workshops om de duurzame grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.

Bekijk hier meer informatie over het project

INTERREG Vlaanderen-Nederland

INTERREG Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).