Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

CrossRoads (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 juli 2010 tot 31 december 2014

Crossroads was een zeer succesvol project dat de duurzame samenwerking stimuleerde tussen productiebedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen in de grensregio. Het richtte zich op het ontwikkelen en realiseren van innovaties, gebruikmakend van een of meerdere opkomende technologieën. Crossroads leverde nieuwe, duurzame producten en processen op welke bedrijven rechtstreeks op de markt konden brengen. In elk innovatieproject werkten bedrijven aan beide kanten van de grens samen.

Zo was er het deelproject “Eye Surface Profiler”, waar men een instrument ontwikkelde waarmee de voorkant van een oog snel en nauwkeurig kan worden gemeten in een diameter van 18 tot 20 mm. Hierdoor kunnen grotere en beter passende contactlenzen worden aangemeten dan voordien het geval was. Van de huidige harde contactlenzen wordt in de praktijk 20% na eerste aanpassing afgekeurd, met deze nieuwe techniek wordt dat beduidend minder.

Via deze en tientallen andere concrete innovaties werd een sterke stimulans gegeven aan de Zuid-Nederlandse en Vlaamse economie. De focus van Crossroads lag op vijf zogenaamde opkomende kruisspunttechnologieën: nanomaterialen, oppervlaktebehandeling en material technologie, embedded vision, inkjettechnologie en remote diagnostics. Via het gebruik van deze technologieën werden nieuwe producten en productieprocessen gecreëerd, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame materialen en systemen. Op die manier verwerft de regio een sterkere positie als high tech hotspot.

Een mooi voorbeeld binnen het domein inkjettechnologie is “Inflight Drop Volume Analysis”. Steeds meer objecten, waaronder elektronica en OLEDS, worden al geprint. Zeer nauwkeurig printen is daarbij van groot belang. In dit deelproject werd een druppelanalyse-instrument ontwikkeld, om het printgedrag van de printkop precies te kunnen bepalen en correct te kunnen aansturen.

Bij de evaluatie van Crossroads bleek duidelijk dat de innovatietrajecten in hoge mate voldeden aan de vraag en verwachtingen van de betrokken bedrijven. Bij circa 11 van de 25 innovatietrajecten binnen Crossroads lag de eigen bijdrage van bedrijven (veelal ruim) boven de ontvangen subsidie. Bijna de helft van de innovatieprojecten binnen Crossroads vroeg minder dan de maximumsubsidie van 150.000 euro (10 op 25) en bij 17 van de 25 innovatieprojecten kon meteen (zonder vervolgstappen) overgegaan worden van innovatie-ontwikkeling naar commerciële exploitatie. Met de innovatietrajecten in Crossroads heeft het Interreg-programma aldus duidelijk voldaan aan een behoefte bij bedrijven, voor dat laatste steuntje in de rug bij kansrijke innovatieprojecten.

Daarnaast investeerde Crossroads ook in proeftuinexperimenten. “Een ‘proeftuin’ houdt in dat studenten en docenten van hogescholen concrete projectopdrachten van beperkte omvang en looptijd voor een bedrijf uitvoeren, waardoor deze bedrijven op een laagdrempelige manier kennis in huis kunnen halen en specifieke innovatie-ideeën aan een eerste realiteitstest kunnen onderwerpen,” aldus projectverantwoordelijke Erik Duijsens, namens de stichting Grensoverschrijdende Innovatie Crossroads. “Daarbij laten deze proeftuinen ook toe dat de zin voor innovatie al begint te rijpen in de hoofden van de ondernemers van morgen.”

Het project bood ook ondersteuning in de vorm van bedrijfsbezoeken en thematische workshops om de duurzame grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.

Dit project werd uitgevoerd binnen Interreg IV Vlaanderen-Nederland.

CrossRoads 2
‘CrossRoads 2’ werd recent goedkgekeurd binnen Interreg V Vlaanderen-Nederland en bouwt op dit succes voort. De focus ligt dit keer op innovaties binnen domeinen als chemie & materialen, agro-food, life sciences & health, cleantech en biobased economy. Stuk voor stuk sectoren waarin maatschappelijk relevante toepassingen kunnen ontstaan. Door middel van actieve en directe benadering, open oproepen voor het indienen van interessante projectvoorstellen, begeleiding en coaching inzake partnermatching en subsidiëring zet Crossroads in de grensregio aan tot hechte samenwerkingen tussen bedrijven, aangevuld met kennisinstellingen.

www.crossroadsproject.eu
www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen