Grensregio's delen zonnepanelen en elektrische auto's

DeeldeZon staat voor het delen van lokaal opgewekte zonne-energie en van elektrische auto’s, voor een duurzame toekomst. Het project combineert zonnedaken, slimme laadpalen, stationaire batterijen en deelauto’s en stemt deze onderling op elkaar af. Zo draagt DeeldeZon bij aan energie neutrale buurten en wijken in de grensregio.

De zonnepanelen worden of zijn reeds geïnstalleerd op publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen. Het voordeel hiervan is dat deze gebouwen meestal in de woonkernen staan. Daardoor zijn ze goed bereikbaar en voorzien van parkeermogelijkheden voor de deelwagens. Vlaamse bedrijven zetten ook een deelsysteem op voor elektrische fietsen. Hiervoor realiseren ze kleine mobiliteitshubs, waarbij gebruikers kunnen kiezen tussen een deelauto of -fiets.

Slimme laadpalen gebruiken de energie van zonnedaken voor het laden van de auto’s. En omgekeerd leveren batterijen energie aan de aangesloten gebouwen. Dit laatste gebeurt via stationaire batterijen en/of bi-directionele laadpalen. I-Leco ontwikkelde de software die dit allemaal mogelijk maakt. Het bedrijf optimaliseert ook de belasting van alle aangesloten systemen waaronder de aangesloten elektrische auto’s. In Nederland levert Fluctis de (bi-directionele) laadpalen. In België nemen Ecopower en Pajopower deze taak op zich. De laadpalen, de batterijen van deelauto’s en de stationaire batterijen zorgen samen voor een stabiele elektriciteitsvoorziening.

Buurauto (Nederland), Zuidtrant-2, Ecopower en Pajopower leveren de deelauto’s.

Slim laden

In mei 2020 wijzigde DeeldeZon in Vlaanderen ingrijpend. In plaats van bi-directionele laadpalen kozen de Vlaamse bedrijven ervoor om te werken met slim laden op zonne-energie. De slimme systemen houden rekening met de belasting van het lokale elektriciteitsnetwerk. Deze wijziging was noodzakelijk doordat technologische-, juridische- en organisatorische beperkingen de eerdere oplossing te duur maakten.

In december 2021 blijkt ook in Nederland een forse wijziging noodzakelijk te zijn. De focus verschoof daardoor naar lokale ecosystemen met een stationaire batterij in plaats van bi-directionele laadpalen.

2e wagen

In totaal was het doel binnen DeeldeZon zo’n 24.000 panelen te ontsluiten. In Vlaanderen voornamelijk door de realisatie van nieuwe zonnedaken in enkele randgemeenten van Antwerpen (onder andere Mortsel en Bonheiden). Deze dicht bevolkte zuidrand van Antwerpen gaat gebukt onder grote mobiliteitsproblemen. DeeldeZon probeert de inwoners daarom warm te maken voor duurzame woon- werkverplaatsingen. Met nam door de 2de wagen in te ruilen voor een elektrisch deelwagensysteem dat gemakkelijk, betrouwbaar en beschikbaar is. Vergelijkbare toepassingen vinden plaats in Pajottenland.

Deelauto’s

Nederland zet in op twee verschillende toepassingen. Ten eerste bouwt men energie-/mobiliteitshubs voor meerdere elektrische deelauto’s. Een grotere stationaire batterij zorgt hier voor een stabiele elektriciteitsvoorziening.

Ten tweede kiest men voor enkele kleinere solitaire toepassingen voor een of hooguit twee elektrische deelauto’s. Een slimme laadpaal levert deze auto’s groene elektriciteit. Deze elektriciteit komt van een nabijgelegen zonnedak, die ook een thuisbatterij voedt. Deze batterij vangt pieken op in de elektriciteitsvraag en -aanbod. Deze DeeldeZon systemen komen bij diverse Limburgse gemeenten te staan. Door aanbestedingsproblemen als gevolg van het Didam Arrest is verdere realisatie nagenoeg stil komen te liggen.

Meer informatie over DeeldeZon vindt u hier

INTERREG Vlaanderen-Nederland

INTERREG Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).