Locaties opvang gevluchte mensen steeds duurzamer en flexibeler

In het project ‘Duurzame en Hybride Opvang’ verduurzaamt Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zo’n 1.500 opvangplekken voor mensen op de vlucht. Dit doen zij met steun van de Europese subsidie uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Door dit project doet COA kennis en ervaring op rondom biodiversiteit, circulariteit, sociale duurzaamheid, duurzamere energie en flexibele opvang.

Verduurzamen opvang maakt groot verschil 

COA heeft meer dan 200 opvanglocaties door heel Nederland. Hier bieden zij tijdelijk een dak boven het hoofd aan mensen die uit hun thuisland zijn gevlucht. Een deel van deze locaties bezit COA zelf. Omdat zij zoveel mensen onderdak geven, kan COA flink meehelpen met de overstap naar een duurzamere samenleving. Door deze opvangplekken zo duurzaam mogelijk vorm te geven.

Onder het project vallen verschillende subprojecten. Deze dragen allemaal bij aan één van de onderwerpen die in het project centraal staan:  

  • flexibele opvang  
  • sociale duurzaamheid  
  • circulariteit  
  • biodiversiteit  
  • energie 

Duurzamere opdracht voor bouw flexibele opvang 

Het aantal gevluchte mensen waar COA opvang aan biedt, verschilt erg door de tijd heen. Daarom zet COA regelmatig flexibele woningen in. Dat zijn tijdelijke gebouwen die ze snel op- en afbouwen als er behoefte aan is. Momenteel neemt COA het contract waar dit soort woningen onder vallen opnieuw onder de loep. In de opdracht ‘tijdelijke huisvesting unitbouw’ kiezen ze nieuwe partijen die de flexibele woningen gaan leveren. Dit biedt een kans voor verduurzaming. In het project denkt COA mee over hoe ze duurzaamheid en circulariteit als eisen in de opdracht meenemen. 

Circulaire inrichting

In het project heeft COA als doel om locaties meer circulair en losmaakbaar in te richten. Zodat meubels, onderdelen en materialen en tweede leven krijgen en afval niet meer bestaat. Op de locaties zijn er één of meer balies, bijvoorbeeld informatiebalies waar bewoners vragen stellen of hun post ophalen. Deze balies worden meestal speciaal ontworpen en gebouwd voor een locatie. En bij vertrek van de locatie weer gesloopt.

Beeld: ©IAA Architecten

Om dit te voorkomen ontwerpt COA een standaard ontwerp voor balies, die compleet losmaakbaar zijn. Dat betekent dat de balie makkelijk in- en uit elkaar kan, om een kapot onderdeel te vervangen of om de balie te verhuizen naar een andere locatie. Ook maken zij de balies van biogebaseerde materialen. Dat zijn materialen van planten en reststromen uit de landbouw en voedingsindustrie. Het resultaat: locaties wisselen balies makkelijker uit, besparen ontwerp- en bouwkosten en er gaan minder meubels verloren.  

Natuur-inclusieve buitenruimte 

In Almelo ontwikkelt COA een locatie opnieuw. Daardoor is er een kans om daarin zo ‘groen’ mogelijk te werk te gaan. Met steun van het project kon COA de buitenruimte natuur-inclusief inrichten. Dit betekent dat er door de groenvoorziening op het terrein meer inheemse planten en diersoorten kunnen leven. Tegelijk zorgt het voor een gezonde en prettigere omgeving om in te leven voor de bewoners. 

COA is blij met het project Duurzame en Hybride Opvang. Het helpt voor een belangrijk deel mee aan duurzamere opvanglocaties, nu en in de toekomst.

Bekijk meer informatie over de AMIF-subsidie op de website van Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naam van het project   

Duurzame en Hybride Opvang 

Penvoerder  

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 

Doel  

Tijdelijke woonlocaties voor gevluchte mensen verduurzamen. Om met het opvangen en begeleiden van gevluchte mensen zoveel mogelijk waarde toevoegen voor mens, milieu en maatschappij. 

Locatie  

Nederland 

Projectnummer  

220224  

Beschikbare subsidie  

€ 7.680.294 - € 10.240.393   

Projectperiode  

1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 

Meer weten?

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)