Fonds voor asiel, migratie en integratie

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) is een Europees fonds dat de EU-lidstaten helpt hun asiel- en migratiebeleid uit te voeren. Het fonds heeft tot doel de nationale capaciteiten verder te versterken en de procedures voor migratiebeheer te verbeteren, en de solidariteit en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de lidstaten te vergroten, met name door middel van noodhulp en het herplaatsingsmechanisme.

Het Fonds ondersteunt projecten in 2021-2027 op de volgende gebieden:

Versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel;

  • Legale migratie en bevordering van de effectieve integratie van niet-EU-burgers;
  • Bestrijding van irreguliere migratie en bevordering van doeltreffende terugkeer en overname;
  • Solidariteit door versterking van de samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de EU-lidstaten.

AMIF

  • Het Fonds is opgericht voor de periode 2021-2027
  • Beschikbare gelden: €9,9 miljard waarvan €206.9 miljoen aan Nederland is toegekend.

Meer informatie

Asylum, migration and integration funds (europa.eu)

Uitvoering van Beleid