TeamUP laat vluchtelingenkinderen bewegen

TeamUp biedt psychosociale interventie met gestructureerde bewegingsgerichte activiteiten om de veerkracht van kinderen (6 tot 18 jaar) te versterken.

Versterk de veerkracht van kinderen

Vluchtelingenkinderen in Nederland zijn blootgesteld geweest aan geweld, mishandeling en vaak getuige van dood en verlies. Ook in Nederland ervaren ze stress: onzekerheid over de asielprocedure, herhaaldelijk verhuizen. Dit maakt hen kwetsbaar. Daarom biedt TeamUp aan: een psychosociale interventie met gestructureerde bewegingsgerichte activiteiten om de veerkracht van kinderen (6 tot 18 jaar) te versterken. Leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan.

De vaardigheden die ze via TeamUp opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven. Deze methode werkt. TeamUp zorgt voor doorontwikkeling van de methode en werft-en traint trainers en begeleiders. Ook worden de resultaten in Nederland en internationaal gedeeld.

Waar draagt TeamUp aan bij?

  • Bijdragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen weer kind kunnen zijn;
  • De kans verkleinen dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;
  • Ervoor zorgen dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;
  • Ervoor zorgen dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

Waar is TeamUp actief?

TeamUp biedt ondersteuning aan gevluchte kinderen in ruim 40 Nederlandse opvanglocaties en 30 nieuwkomersscholen. De activiteiten zijn wekelijks op een vaste dag, op een vast tijdstip en worden volgens een duidelijke structuur uitgevoerd. In opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de activiteiten. Op scholen wordt dit gedaan door leerkrachten.

Daarnaast wordt de methodiek buiten Nederland in vijftien landen geïmplementeerd, waaronder: Burundi, Oeganda, Colombia, Sri Lanka, Zuid-Soedan, Zweden en de bezette Palestijnse gebieden. TeamUp wordt ook in Zweden ingezet en start de samenwerking met SOS Kinderdorpen Internationaal, zodat het programma ook in Italië en Griekenland kan worden uitgevoerd.

Meer informatie te vinden op: TeamUp voor gevluchte kinderen in wereldwijd | War Child

Fonds voor asiel, migratie en integratie

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) is een Europees fonds dat de EU-lidstaten helpt hun asiel- en migratiebeleid uit te voeren. Het fonds heeft tot doel de nationale capaciteiten verder te versterken en de procedures voor migratiebeheer te verbeteren, en de solidariteit en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de lidstaten te vergroten, met name door middel van noodhulp en het herplaatsingsmechanisme.