Bossche Sferen: van Dieze naar Dommel - AMIF (inburgering, VR)

Stap voor stap. Zo vindt iedere nieuwkomer een plek in onze samenleving. Samen met honderden professionals gaan duizenden nieuwkomers elke dag op ontdekkingsreis om ons land en onze cultuur te leren kennen en mee te doen. Vaak loopt dat meedoen op rolletjes, soms is wat meer tijd nodig. Een verhaal van en over nieuwkomers en professionals, vastgelegd in een film die hun levensverhaal, hun strijd én hun succes verbeeldt. De film ‘Step by Step’ is bedacht, geschreven en gemaakt door nieuwkomers en professionals. Een film zonder oordeel. Een film als uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar te leren.

Weener XL en WSD zetten met ’Bossche Sferen: van Dieze naar Dommel’ projecten op die de kloof tussen ambitieus nieuwkomersbeleid en de soms weerbarstige realiteit dichten. Dit unieke programma bracht iedereen terug naar de menselijke maat en bood een sociaal gezicht.

Sferen

Het project Bossche Sferen: van Dieze naar Dommel is een integratieproject en omvat een zestal activiteiten waarvan WSD twee uitvoerde. De activiteit ‘Dommelse Sferen’ is een regionale variant op het succesvolle Bossche Sferen uit ’s-Hertogenbosch. Met dit project bezoeken groepen statushouders de negen verschillende sferen die iedere samenleving telt. Iedere sfeer wordt vertegenwoordigd door een gebouw of plek waar mensen samenkomen en samenleven. Deze sferen vind je in iedere samenleving maar de normen, waarden en spelregels die gelden binnen iedere sfeer kunnen per cultuur verschillen. Een ideaal uitgangspunt om met elkaar over in gesprek te gaan. Met dit project maken de statushouders kennis met hun gemeente en medebewoners, krijgen ze praktische informatie over de bezochte gebouwen en wordt de maatschappelijke participatie van deze doelgroep vergroot.

Virtual reality

Een van de activiteiten is 'Taal en VR'. Met deze activiteit wordt de beheersing van de Nederlandse taal onder statushouders bevordert. Hiervoor hebben is de samenwerking opgezocht met Regina Coeli in Vught. Regina Coeli is koploper op het gebied van ontwikkeling van innovatieve methodieken die ingezet worden in het taalonderwijs en experimenteert sinds enkele jaren zeer succesvol met Virtual Reality (VR). Zo gebruiken zij VR om ‘levensechte’ situaties te simuleren waarin taal kan worden geoefend. Denk aan het oefenen van een speech voor een volle theaterzaal of het bestellen van een drankje op een virtueel terras.

Asiel Migratie en Integratie

Het project Bossche Sferen: van Dieze naar Dommel is een initiatief van WSD en Weener XL en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Europese subsidie - WSD- Professionals in mensenwerk