Innovatieve overkapping aardbeienteelt

In 2020 startte in de provincie Utrecht het project ‘innovatieve overkapping aardbeienteelt’. De looptijd van het project is 1 jaar en het doel is om de aardbeienteelt te verduurzamen. Jan Scholman teelt samen met zijn vrouw Judith nu op 3,5 hectare aardbeien. Als zestienjarige begon hij als plukker op het bedrijf, toen nog met aardbeien, bessen en kersen. Tien jaar geleden huurde hij het bedrijf van de oude eigenaar en in 2018 heeft het koppel het bedrijf gekocht en zich toegelegd op uitsluitend aardbeienteelt.

In 2020 lieten Jan en Judith Scholman de folie-overkapping plaatsen op hun aardbeienbedrijf in het Utrechtse Lopikerkapel. “Onder folie zijn de vruchten minder kwetsbaar voor extreme weertypes als hoosbuien, hagelbuien en hitte. Het levert meer productiezekerheid op.” De grootste winst is een duurzamere teelt, met minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De hoogte van de overkapping speelt daarbij een belangrijke rol. Scholman koos voor meer ruimte boven de goten met planten en zette de bogen verder uit elkaar dan gebruikelijk is. Daardoor is het klimaat eronder luchtiger dan in andere tunnels. Deze innovatie scheelt schimmelaantasting, waardoor minder chemische gewasbescherming nodig is. “We merken dat de planten vitaler zijn. Onder dit type overkapping realiseren we meer opbrengst met minder input van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.” Bijkomend voordeel van de luchtige tunnels is een prettiger werkklimaat.

Zoeter en roder

Dat de vruchten onder folie minder kwetsbaar zijn, heeft naast duurzaamheid nog een voordeel. “We kunnen ze rijper plukken, zonder dat ze aan houdbaarheid inboeten. De consument krijgt daardoor zoetere en rodere aardbeien.” Aan de straat staat een aardbeienautomaat waar voorbijgangers verse aardbeien kunnen kopen. De meeste aardbeien vinden lokaal hun weg naar de consument, via supermarkten in de omgeving.

POP3-subsidie

Het project ‘innovatie overkapping aardbeienteelt’ startte in 2020 in Lopikerkapel met subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma. De subsidie valt onder de Jonge Landbouwersregeling (JOLA).

Meer informatie

Duurzamere aardbeienteelt | Inspiratie | Netwerk Platteland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een Europees fonds dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw te vergroten, het milieubeheer te verbeteren en de sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren.