Vuilniswagen rijdt op waterstof

De gemeente Groningen verzamelt restafval met een vuilniswagen op waterstof. Dit doen ze vanuit het project HECTOR dat onderdeel is van het programma Interreg North West Europe (NWE). “We willen leren hoe dit soort voertuigen het doen in de praktijk”, vertelt assetmanager machine- en wagenpark Michel Doornbos.

Het HECTOR-project – Hydrogen Waste Collection Vehicles in North West Europe, ofwel:  Waterstofafvalinzamelingsvoertuigen in Noordwest-Europa – zal 7 brandstofcel-vuilniswagens inzetten en testen op 7 proeflocaties in Noordwest-Europa: Aberdeen (Schotland), Groningen (Nederland), Arnhem (Nederland), Duisburg (Duitsland), Herten (Duitsland), Touraine Vallee de l'Indre (Frankrijk), Brussel, België).

Het doel van het HECTOR-project is om aan te tonen dat vuilniswagens met brandstofcellen een effectieve oplossing bieden om de uitstoot van wegtransport in Noordwest-Europa te verminderen. De 7 proeflocaties zullen een breed scala aan operationele contexten bestrijken. Terwijl sommige vrachtwagens in stadscentra zullen worden gebruikt, zullen andere in landelijke gebieden worden getest. Sommige voertuigen halen volgens een vast schema gemeentelijk afval op, andere halen volgens een flexibel schema bedrijfsafval op. De vrachtwagens die in het project worden ingezet variëren van containervrachtwagens tot vrachtwagens met voorlader, zowel links- als rechtsgestuurd. Het project heeft tot doel de voertuigen te testen in normale bedrijfsomstandigheden. De vrachtwagens zullen de bestaande infrastructuur voor het tanken van waterstof gebruiken en waar mogelijk zullen de proeflocaties groene waterstof gebruiken om de vrachtwagens van brandstof te voorzien, waardoor de emissiereducties worden gemaximaliseerd.

Schonere lucht in de stad

Groningen werkt aan een emissievrije binnenstad in 2025. “Een uitdaging voor het stadsbeheer”, vertelt Doornbos. “Wij voeren allerlei werkzaamheden uit in de binnenstad met zware, rijdende werktuigen. Deze werktuigen vragen zoveel vermogen, dat elektrische accu’s niet voldoende zijn. Waterstof zagen we als een mogelijke oplossing. We hebben de effectiviteit getest met de afvalinzamelaar, want die vraagt het meeste vermogen. Als de afvalinzamelaar een werkdag kan volmaken, dan lukt het met alle werktuigen.”

Accu laadt op tijdens het werk

In de binnenstad staan 2300 ondergrondse containers voor huishoudelijk afval. De vuilniswagen trekt deze containers met een kraan uit de grond en perst het afval samen. “De afvalinzamelaar zet waterstof om in elektriciteit en laadt de accu op tijdens de werkzaamheden. Daardoor raakt de accu minder snel leeg dan gebruikelijk.”

Resultaten HECTOR

De resultaten van het project zijn veelbelovend. “De internationale samenwerking stimuleert de waterstofeconomie op Europees niveau en is leerzaam. We hebben geleerd dat we de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen verminderen door waterstof als brandstof te gebruiken. In Duitsland rijdt bijvoorbeeld een vuilniswagen die goed presteert en zoveel mogelijk wordt ingezet. De techniek is nog in ontwikkeling en er zijn aanpassingen nodig van de wetgeving. Ook bewustwording is belangrijk: we doen dit met een reden.”

Subsidie van Interreg

HECTOR is onderdeel van het programma Interreg Noord-West Europa (NWE). Er doen 7 steden mee. Het project moet aantonen dat vuilniswagens op waterstof een goede oplossing zijn om schadelijke uitstoot te verminderen. De gemeente ontvangt voor deelname subsidie uit het Europese fonds Interreg.

Doornbos raadt ook andere organisaties aan gebruik te maken van de subsidie. “Het is een financiële stimulans. De subsidie helpt als je stappen wil zetten met waterstof. Je kunt er een deel van de kosten voor onderdelen van voertuigen mee vergoeden.”

INTERREG North West Europe

Met Interreg Noord-West Europe 2021-2027 wil de Europese Unie (EU) een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden met als doel een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger maken. Het programme richt zich primair op (delen van) België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.