Noesis zoekt oorzaak geluidsoverlast - EFRO

Geluidsoverlast door verkeer, industrie of windturbines. Onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de Nederlanders er mee te maken heeft. Het zorgt voor stress, slaapgebrek en kan hartproblemen veroorzaken. Gemeenten en bedrijven krijgen klachten, maar het lukt meestal niet om veroorzaker(s) op te sporen.

Reden  is dat huidige methodes vooral decibellen meten en nauwelijks informatie verzamelen om klachten op te lossen. Door geluidsonderzoek te automatiseren, komt die informatie beschikbaar. Daarmee zorgt Noesis voor een baanbrekende innovatie.

De Noesis-technologie is ontwikkeld door Hans-Elias de Bree, Kees den Hollander en Doekle Yntema van Noesis Network (Velp). Zij hebben ruime ervaring op het gebied van geluidsonderzoek, productontwikkeling en IT. Ze liepen al langer rond met plannen voor technologieën om geluid automatisch te meten en analyseren. “Dat werd haalbaar toen hoogwaardige geluidselektronica kleiner en goedkoper werd”, zegt Den Hollander. “Zeker omdat software en kunstmatige intelligentie het mogelijk maken om meer bruikbare gegevens te verzamelen en analyseren.”

Sensoren

De kern van Noesis bestaat uit sensoren. Minicomputers die voorzien zijn van een microfoon en gps. De sensoren meten 24/7 geluid en sturen informatie naar een softwareplatform, dat testresultaten verwerkt in overzichten. Via kunstmatige intelligentie kan het systeem steeds meer geluidsbronnen herkennen.

Voorbeeld

Hans-Elias de Bree geeft een praktijkvoorbeeld: “De gemeente Nijmegen krijgt veel klachten over laagfrequent geluid; lage tonen waarvan de veroorzaker niet duidelijk is. Vermoedelijk is het de scheepvaart; daarom plaatsen we sensoren bij vaarwegen. Ook klagers krijgen sensoren in huis. Wanneer ze het storende geluid horen, drukken ze op een knop op de sensor. Deze slaat een geluidsfragment op en stuurt dat naar het softwareplatform. Het systeem leert de bron van het geluid herkennen. Aan het einde van de meetperiode maakt het softwareplatform automatisch een overzicht van de testresultaten. Zo ontstaat er onweerlegbare informatie waarmee gemeente, burgers en schippers samen naar een oplossing kunnen zoeken. Bijvoorbeeld dat bepaalde vrachtschepen alleen overdag door de Waal mogen varen."

Consortium

Het Nijmeegse onderzoek is onderdeel van het Noesis-project waaraan AppBakkers (Zwolle), Hans Hendriksen Consultancy (Rozendaal) en Connection Systems (Venhuizen) meewerken. Zij leveren kennis over kunstmatige intelligentie, drones en de beveiliging van evenementen.

Den Hollander: “Het doel is Noesis gereed te maken voor de markten van geluidsoverlast en veiligheid. Hiervoor ontwerpen we een prototype en testen dit in de praktijk. Geluidsoverlast door verkeer, windmolens en LFG testen we samen met de gemeente Nijmegen, Industriepark Kleefse Waard en ingenieursbureau DGMR. Met het ministerie van Defensie en Connection Systems testen we Noesis voor beveiliging van evenementen en opsporen van drones. Deze organisaties zijn straks de eerste kopers van ons product”

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure was uitgebreid, maar nuttig, vindt De Bree: “Het stimuleert je om anders te kijken, om keuzes te maken en meer partijen te betrekken.” Subsidie-adviseur Marinus Neervoort, die de Noesis-aanvraag begeleidde: “De medewerkers van EFRO Oost waren bereikbaar om te sparren. Dit gaf focus, we besloten ons te beperken tot oplossingen voor maatschappelijke problemen op gebied van geluidsoverlast en veiligheid.”

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil de economische verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. Om dit te bereiken worden projecten gefinancierd die de economie versterken. Het EFRO-programma is een innovatieprogramma dat wil bijdragen aan een slimmer en groener Europa.

Wil je meer weten over EFRO Oost of subsidie aanvragen?