Replace vereenvoudigt overgang naar circulaire economie

Een circulaire economie is van levensbelang. De hoeveelheid grondstoffen is eindig, en de milieuproblemen nemen toe. Het project REPLACE heeft als doel om lessen die op dat vlak zijn geleerd binnen het project SCREEN in het Horizon2020-programma verder te brengen. REPLACE staat voor REgional PoLicy Actions for Circular Economy.

REPLACE is gericht op het verbeteren van het beheer, de implementatie en de monitoring van regionale beleidsinstrumenten die gericht zijn op het vergemakkelijken van de overgang naar een CE en tegelijkertijd het stimuleren van duurzame ontwikkeling: het belangrijkste operationele doel verwijst naar de ontwikkeling en toepassing van beleid en acties gericht op identificatie, valorisatie, beoordeling en financiering van circulaire waardeketens, resulterend in nieuwe lokale en interregionale projecten. REPLACE zal een repliceerbaar raamwerk ontwikkelen voor regionale benchmark op excellentieniveau op het gebied van circulariteit.

Eén van de partners in het project is de provincie Fryslân. Dankzij het internationale project REPLACE van Interreg Europe wisselt zij sinds 2019 regelmatig kennis uit met andere regionale overheden in Europa. Want: “De wereld is groter dan je eigen bubbel”, zegt Sander Bos, strategisch adviseur Circulaire Economie en Europese Zaken bij provincie Friesland.

Europese samenwerking

Interreg Europe ondersteunt samenwerking en kennisdelen tussen regio’s door heel Europa. Hierbij gaat het om samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en lokale overheden die willen werken aan duurzame projecten. Bos: “We willen vanuit overheidsperspectief leren welk beleid en financieringsmogelijkheden je kunt inzetten om de overgang naar circulaire economie te versnellen.”

Circulaire tour door Europa

“Ons centrale thema is de circulaire economie”, vertelt Bos. De provincie doet daarom mee in het internationale project Regional Policy Actions for Circular Economy (REPLACE). “Onze groep omvat 8 regio’s, uit onder andere Italië, Polen, Griekenland en Duitsland.”

Ieder half jaar ontmoeten de leden elkaar en staat een regio centraal. Die regio verzorgt een specifiek programma met een circulaire tour. Leden zien concrete voorbeelden die mogelijk kunnen werken voor hun lokale vraagstukken.

Circulaire economie monitoren

Bos: “De Provincie Friesland was verantwoordelijk voor de Circular Benchmark Tool (CBT). Dat is een monitoringstool om de overgang naar een circulaire economie voor regio's en provincies te begrijpen, te visualiseren en te vergelijken. Op basis van 6 indicatoren geeft de tool inzicht in de volwassenheid van een regio. De uitslag moet de circulaire economie stimuleren en regio’s motiveren om verder te verduurzamen.”

De CBT is ontwikkeld op basis van literatuur- en beleidsonderzoek, internationale workshops en de uitwisselingen tussen regio’s. De regio’s kunnen na het gebruik van de tool feedback geven, die weer wordt gebruikt om de tool te verbeteren. Bos: “Het is geen wedstrijd, maar juist bedoeld om van elkaar te leren. Alle regio’s hebben hem inmiddels gebruikt. We laten de methode nu ook aan de rest van Europa zien.”

Eigen bubbel

Bos: "De meerwaarde van REPLACE zit vooral in de internationale kennisuitwisseling: Je kijkt letterlijk over grenzen heen. Het is erg leerzaam om door andere ogen naar je eigen regio te kijken. Professioneel leer je over interessante projecten waarvan je anders geen weet van had. Ook op persoonlijk vlak houd je jezelf scherp: de wereld is groter dan je dagelijkse bubbel.”

INTERREG Europe

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie met Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europe richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling.