Toerisme in Balans - Interreg Europa

Toerisme is de laatste decennia tot 2020 een groeiende industrie in Europa geweest. Tal van steden hadden last van te veel bezoekers wat resulteerde in problemen met betrekking tot draagvlak (van inwoners) en draagkracht van de bestemming. En toen veranderde COVID-19 de wereld! Het toerisme stortte volledig in.

Nu, na 2 jaar van de pandemie, moeten steden en regio's nieuwe strategieën ontwikkelen om 'toerisme weer op te bouwen'. Steden waar (weer) sprake is van overtoerisme (regelmatig of permanent) staan ​​voor een extra uitdaging: een goede balans vinden tussen bezoekers, gemeenschappen en omgeving.

Zes steden en regio's (Amsterdam-NL, Krakau-PL, Tallinn-EST, Andalucia/Sevilla-E, Rome-IT en Brasov-RO) die (regelmatig) te maken hebben met overtoerisme hebben de handen ineen geslagen hoe nieuwe beleidsstrategieën kunnen worden ontwikkeld om toerisme te verdelen in tijd en ruimte. Zij worden ondersteund en begeleid door een ervaren kennispartner op het gebied van toeristisch onderzoek (Breda University of Applied Sciences-NL).

Het doel van het project is om de prestaties van de lokaal-regionale strategieën en beleidsmaatregelen te verbeteren door hun bijdrage aan het vinden van evenwicht in het toerisme te versterken met de nadruk op het verspreiden van het toerisme over een groter gebied, gebruikmakend van de kansen die de stad en de regio bieden. Het project heeft tot doel de positieve effecten van toerisme te versterken en de negatieve effecten van toerisme te verminderen.

Samen hebben de partners 6 strategische onderwerpen geïdentificeerd die ze aanpakken om hun beleidsinstrumenten te verbeteren. De 6 thema's zijn: bestemmingsontwikkeling en -beheer, datamanagement, duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, gedragsbeïnvloeding, marketing & promotie en MKB- en burgerbetrokkenheid. Om de beleidsverbeteringen te realiseren, zullen de partners gezamenlijk de effectiviteit van de huidige beleidsinstrumenten en interventies evalueren, best practices, ervaringen en kennis uitwisselen, beleidsverbeteringen ontwikkelen, implementeren en monitoren en de resultaten verspreiden onder een breder publiek.

Het project is in maart 2023 gestart en wordt naar verwachting in 2027 afgerond. Binnen het programma Interreg Europe kunnen overheden van elkaar leren om zo hun beleid optimaal te ontwikkelen.

INTERREG Europe

Interreg Europe ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 27 lidstaten van de Europese Unie met Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europe richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling.