Twents fonds voor Vakmanschap investeert in levenslange ontwikkeling

Het Twente Fonds voor Vakmanschap is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijsinstellingen, openbare arbeidsbemiddelingsdiensten, lokale en regionale overheden. Dit fonds investeert in de levenslange ontwikkeling van werkenden, zelfstandigen en werkzoekenden die hun vaardigheden, omscholing of bijscholing op een bepaald gebied willen ontwikkelen tot beroepsopleidingsniveau 4.

Het Fonds betaalt de opleiding van mensen die zich willen omscholen naar een heel ander vak of die hun vaardigheden in hun huidige werkveld verder willen ontwikkelen. De deelnemer krijgt ook intensieve begeleiding van een loopbaanadviseur. Met de extra training en begeleiding krijgen de deelnemers een betere en duurzamere positie op de arbeidsmarkt.

  • Het fonds betaalt maximaal 5.000 euro voor opleidingen.
  • Dit project loopt van Januari 2019 tot december 2022

Meer informatie

Twents Fonds voor Vakmans

IKBINDR

Europees Sociaal Fonds Plus

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) is een instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.