Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) is een instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) is een instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige programmaperiode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.


Uitvoering Van Beleid, onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de uitvoeringsorganisatie van het ESF+ in Nederland.

Europees Sociaal Fonds Plus

Het fonds stelt € 413 miljoen beschikbaar voor Nederland. Dit budget wordt verdeeld over onder meer de volgende prioriteiten:

  • Kwetsbare werkenden en werkzoekenden (Arbeidsmarktregio’s, VSO/Pro, Sectoren en DJI)
  • Sociale Innovatie
  • Voedselhulp


Meer informatie

Het YouTube kanaal van Uitvoering Van Beleid bevat onder meer veel promotiefilmpjes van Europees Sociaal Fonds projecten van de afgelopen jaren.