Gemeente Utrecht brengt statushouders en werkgevers samen in project U-Match

Gemeente Utrecht zet samen met Hogeschool Utrecht (HU) in op vernieuwende leerwerktrajecten voor statushouders. Hierin combineren ze specifieke kennis over hun beroep, ervaring in de praktijk en de Nederlandse taal. Mobiliteitsbedrijf Transdev Nederland is de 1e partner in dit nieuwe project. Door de leerwerktrajecten werken statushouders al tijdens het inburgeren gericht en versneld naar een vaste baan. En pakken we het tekort aan personeel aan.

Meer nieuwe werknemers door U-Match

Wethouder Rachel Streefland deelt: "Veel bedrijfstakken kampen momenteel met tekorten aan werknemers. En dat terwijl er ontzettend veel statushouders talent en ervaring hebben. Omdat structurele financiële steun vaak ontbreekt, is het aanbod van duale projecten voor statushouders nu nog klein. Ondanks de positieve resultaten van eerdere pilotprojecten. Duale trajecten zijn projecten waarin nieuwkomers op hetzelfde moment de Nederlandse taal leren, ervaring opdoen én een netwerk opbouwen. Die zijn van grote waarde voor alle betrokken partijen." 

Nieuwkomers aan het werk in Utrecht

Het doel van project U-Match is om 3 nieuwe leerwerktrajecten voor statushouders op te zetten. U-match is van start door de Europese AMIF-subsidies. Het gaat om bedrijven die met te weinig werknemers worstelen, in regio Utrecht. Zo draaien nieuwkomers zo snel mogelijk mee in onze samenleving, gecombineerd met hun inburgeringstraject. Naast meer nieuwe krachten op de banenmarkt leveren duale projecten bij inburgeraars tijdswinst op, leven ze korter in de bijstand en doen ze sneller mee in de maatschappij, doordat ze een netwerk opbouwen en beter zijn voorbereid voor het Nederlandse werkveld. De wens is om in de toekomst een structureel breed aanbod van leerwerktrajecten bij sectoren aan een grote groep nieuwkomers aan te bieden. Daarna onderzoeken we of deze aanpak landelijk kunnen inzetten. 

Hulpmiddel met duidelijke uitleg en handvatten

HU-docent Leendert de Bell: "Uit eerdere evaluaties van leerwerktrajecten voor statushouders blijkt dat de vele partijen die we in het proces moeten samenbrengen de ontwikkeling van dit project als ingewikkeld en prijzig ervaren. Daarom maakten we een hulpmiddel waarin we de belangrijkste onderdelen van zo’n leerwerktraject helder uitleggen. Om duidelijke handvatten te bieden en die duurzaam in te bedden en om groei van het project mogelijk te maken. Dit vraagt om een helder, gezamenlijk doel, waarin de rollen en het belang van alle betrokken partijen voor iedereen die meedoet duidelijk zijn. Dat is van ons allemaal een investering van betrokkenheid, tijd en middelen. En een flexibel en continu leerproces waarin we tussentijds kunnen bijsturen.” 

Personeelstekort in het vervoer verminderen

De directeur HR van Transdev Nederland, Minke Jansma, is blij met dit initiatief: “U-Match sluit prachtig aan bij onze wensen als werkgever. Als mobiliteitsbedrijf zijn we onderdeel van de samenleving en verzorgen we elke dag weer openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en dringende zorg. Maar het is natuurlijk geen geheim dat ook onze bedrijfstak te maken heeft met personeelstekort. Zelf hebben we al op kleine schaal statushouders opgeleid tot chauffeur. Deze collega’s zijn blij dat ze een zinvolle bijdrage leveren aan onze maatschappij en wij zijn blij met deze betrokken medewerkers. Samen met U-Match gaan we een stap verder en met de statushouders en Transdev versnellen en verbeteren.” 

Communiceren tussen verschillende culturen

In het voortraject maken inburgeraars kennis met de verschillende bedrijfstaks en wordt als het nodig is hun kennis bijgeschaafd. Ook besteden we hier samen met verschillende talenscholen aandacht aan taalondersteuning. Vroeg in het project bieden we een training aan hoe je in verschillende culturen met elkaar communiceert. Aan de deelnemende werkgevers, de inburgeringscoaches en de bedrijfsadviseurs van WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht. Met deze training krijgen we inzicht in cultuurverschillen, communicatie- en begeleidingsstijlen. Ook geven we handvatten om uitval te voorkomen en nog betere matches te maken. Met als gevolg een duurzamere relatie tussen alle betrokken partijen.

Naam van het project  

U-Match 

Penvoerder 

Gemeente Utrecht, Werk en Inkomen 

Doel 

Nieuwkomers draaien zo snel mogelijk mee in de samenleving en er zijn in Nederland genoeg werknemers voor het werk dat er ligt. 

Locatie 

Regio Utrecht, Nederland. 

Projectnummer 

2022AMIF20248 

Beschikbare subsidie 

€ 1.138.037

Projectperiode 

1 juni 2023 tot en met 29 mei 2026 

Meer weten? 

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)
Bekijk meer informatie over de AMIF-subsidie op de website van Uitvoering van Beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid