Vooruit met de bok

Het project vooruit met de bok is in 2017 opgezet omdat de helft van de lammeren bok is. Deze lammeren geven geen melk en het voeren en stallen van de lammeren kost meer geld dan dat het opbrengt. Vaak gaan de bokjes na een aantal weken naar een slachthuis toe. De visie van Bio Goat Meat is het volgende: wij zien bokjes als een volwaardig onderdeel van de zuivelkringloop. Om melk te produceren moeten er lammetjes geboren worden en de helft van deze lammetjes zijn bok. De bokjes krijgen een heerlijk leven op een biologische boerderij.

Marieke en Rien Louwes werkten samen met Hielke Tuenter om de coöperatie Bio Goat Meat op te richten. Ze wilden de positie van biologische melkgeitenhouders en het leven van hun bokjes verbeteren. Van de 45 melkgeitenhouders hebben al 35 bedrijven zich aangesloten. Het doel van het project was om de bokjes geboren op de biologische melkgeitenbedrijven op te fokken en te vermarkten in het biologische segment. Hierdoor blijft het imago van de biologische geitensector behouden en wordt tegelijkertijd een duurzaam verdienmodel gecreëerd.

Doelen

De coöperatie wil meer bekendheid voor biologisch geitenvlees in Nederland. Biologisch geitenvlees is gezond, heerlijk en duurzaam. Een ander doel is dat er meer waardering moet komen voor de bok. De bokjes worden vaak gezien als bijproduct van de melkproductie, maar zonder bokjes is er ook geen melk. De coöperatie wilt daarom meer waardering voor geitenvlees. Verder is het doel om een korte, transparante en duurzame keten op te zetten.

Evenementen

De coöperatie wil graag het vlees laten zien en laten proeven. De coöperatie organiseert open dagen op de boerderijen, zijn aanwezig op evenementen en koks en studenten van koksopleidingen worden uitgenodigd. Doordat we in Nederland niet opgegroeid zijn met geitenvlees kijken sommigen mensen bedenkelijk naar het vlees. Reacties die de Marieke Louwes als eerste te horen krijgt als mensen het vlees proeven ‘’ dat is lekker, dit had ik niet verwacht’’.

POP3-subsidie

Het project ‘Vooruit met de bok’ startte in 2017 in Groningen/Drenthe met subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Meer informatie

Vooruit met de bok | Projecten Netwerk Platteland

Vooruit met de bok | SNN

Onze boeren | Bio goat meat

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een Europees fonds dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw te vergroten, het milieubeheer te verbeteren en de sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren.