Wier en Wind

De wereldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een unieke kans voor duurzame groei van de aquacultuursector in de Noordzee regio.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinschalige zeewierinitiatieven opgestart in het Europese kustgebied, met name dicht bij de kustlijn. Grootschalige teelt van zeewier is echter nog niet mogelijk met de huidige stand van teelttechnieken.

In dit project willen bedrijven Murre Technologies, GEOxyz en The Seaweed Company de productie van zeewier significant verhogen. Het zeewiercollectief North Sea Farmers en kennisinstellingen Ugent en HZ University of Applied Science zullen hen hierin ondersteunen. Gezamenlijk ontwikkelen de partners een grootschalig en geautomatiseerd zeewierteeltsysteem dat betrouwbaar is op zee en dat kan worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Het project draagt hiermee bij aan meervoudig ruimtegebruik van de windmolenparken.

Meer info

Lees hier meer over Wier & Wind

INTERREG Vlaanderen-Nederland

INTERREG Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).