Interreg Deutschland-Nederland

Interreg Deutschland-Nederland ondersteunt projecten die gericht zijn op samenwerking tussen Duitse en Nederlandse organisaties, bedrijven, overheden en verenigingen in het grensgebied van beide landen.

Als onderdeel van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn in het Interreg VI-programmaDeutschland-Nederland vier prioriteiten (onderwerpen met thematische doelstellingen) gedefinieerd om economische groei, werkgelegenheid, sociale integratie en beter samenwerking in de grensregio te bevorderen:

  1. Een innovatiever programmagebied
  2. Een groener programmagebied
  3. Samenwerken aan een verbonden grensgebied
  4. Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2021-2027 een bedrag van ca. 465 miljoen euro ter beschikking.

U wilt een eigen project starten?

U kunt op elk moment een projectaanvraag indienen bij het programma. Binnen Interreg Deutschland-Nederland wordt niet met “calls” gewerkt. Er bestaan echter verschillende aanvraagrondes volgens een vast tijdschema. Alle data en deadlines voor het indienen van aanvragen vindt u hier.

Meer informatie over de subsidiecriteria en aanvraagprocedure is verkrijgbaar bij het regionale programmamanagement bij u in de buurt.

De subsidierichtlijnen voor het Interreg-programma kunnen bovendien hier worden gedownload.

Wist u dat?

Voor Duitsers en Nederlanders dezelfde regels gelden?

De subsidieregelingen Interreg Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent .

Projecten in prioriteit 1 en 2 aan verschillende “focusthema’s” kunnen worden toegewezen?

Om de doelen te implementeren, zijn vijf centrale themagebieden gedefinieerd in het programmagebied:

  1. Energie & Klimaat
  2. High Tech Systems & Materials
  3. Integratie, Onderwijs & Arbeidsmarkt
  4. Agro & Food
  5. Health & Care

Deze focusthema’s zijn gebaseerd op de strategieën van de programmapartners. Het programma heeft samen met een expertgroep met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid voor deze focusthema‘s een infoblad ontwikkeld. In dit infoblad worden de belangrijkste uitdagingen, ontwikkelingen en grensoverschrijdende kansen voor het betreffende themagebied worden beschreven. Alle projectaanvragen, die passen bij een focusthema binnen prioriteit 1 en 2, worden ter beoordeling voorgelegd aan een expert.

De toewijzing van een project aan een focusthema is niet verplicht. Het helpt echter om de beschikbare middelen gericht in te zetten, wat weer zal leiden tot een hogere kwaliteit van de projecten. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van de programmadoelstellingen op innovatief en groen vlak.

Projecten in het kader van de focusthema‘s zijn niet gebonden aan een bepaalde regio binnen het programmagebied. Er kunnen projecten op regionaal niveau worden uitgevoerd, maar ook projecten met partners uit het gehele programmagebied. Doorslaggevend voor de beoordeling zijn de inhoud en de kwaliteit van het project.

Informatie over alle vijf de focusthema‘s kan worden gedownload via www.deutschland-nederland.eu.

Met Interreg Deutschland-Nederland ook uitwisselingen van scholen of verenigingen worden ondersteund?

Met het zogenoemde kleinprojectenfonds wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor kleine en mini-projecten zoals bijvoorbeeld een uitwisseling tussen twee scholen of een voetbalspel tussen twee sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij een Euregio bij u in de buurt (zie voor alle contactgegevens www.deutschland-nederland.eu).

Er eigenlijk drie landen meedoen?

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. Interreg valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken krijgt.

De aanvraag voor subsidie voor MKBers is vereenvoudigd?

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt starten met uw innovatieve projectidee. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het regionale programmamanagement bij u in de buurt.